• Aktuelt

  -

  læs mere
 • Ferie & lukkedage

  Fredag d. 30 Maj 2014 har praksis lukket. Får du vanedannende eller stærk medicin så få det fornyet inden d. 28 maj. Ved akut opstået sygdom d. 30 Maj kan du kontakte Læge Kristen Jensen  – Hillerød på telefon nummer:  48 24 33 80. På Helligdage, weekends og efter kl 16 er det 1813.

  læs mere
 • Vaccinationer

  læs mere
 • Brugeroprettelse

  Tryk på “SELVBETJENING” i menuen til højre. Herefter kommer du videre til klinikkens e-portal Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at trykke på “Opret mig som bruger” under teksten til højre for cpr nummer boksen. Under brugeroprettelsen skal du udfylde en række oplysninger om dig selv, det er Continue Reading

  læs mere
 • Selvbetjening

  Læs nærmere her

  læs mere

Aktuelt

Recepter:

Hvis du tager medicin, som vi forventer du skal tage i lang tid, så vil vi ofte lave en elektronisk recept med flere udleveringer på samme recept. Det betyder at du ikke behøver at komme til lægen for at få fornyet din recept, udover til de aftalte kontroller. I stedet kan du henvende dig på apoteket og få udleveret din medicin. Hvis du er i tvivl om du har recepter liggende på apoteket med flere udleveringer tilbage, kan du logge på Medicinkortet – sundhed.dk

 

Rejsevaccination

Lægehuset tilbyder ikke længere rejsevaccination. Vi får flere og flere opgaver fra hospitalerne, og er derfor nødt til at prioritere vores kerneydelse. Desuden dækker den offentlige sygesikring ikke rejsekonsultationer, og derfor har vi valgt at både rejsevejledning og rejsevaccination overgår til de private vaccinationsselskaber samt udvalgte apoteker, der tilbyder denne service.

Børnevaccinationer, influenzavaccination og øvrige vaccinationer i forbindelse med kronisk sygdom er fortsat en vigtig del af vores daglige opgaver.

 

Vanedannende medicin

Nye retningslinier pr. april 2018

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af afhængighedsskabende medicin KUN kan foregå ved en konsultation. Vi har tidligere ved enkelte patienter tilladt elektronisk eller telefonisk fornyelse, men i henhold til Sundhedsstyrelsens indskærpelse, er dette ikke længere muligt. Således kan vi ikke længere forny sovemedicin, ADHD, beroligende og stærk smertestillende medicin (morfinprodukter, herunder Tramadol) over hverken telefon eller via hjemmesiden.
Står nogle af disse præparater på din medicinliste, så vil vi anbefale, at der bookes en konsultation i klinikken, så der kan lægges en plan for behandlingen og medicinudskrivelse.
Der kan som udgangspunkt blive udskrevet tabletter til 1 måneds forbrug ad gangen og kun ved fremmøde i klinikken.
Vi tilbyder hjælp til nedtrapning af den afhængighedsskabende medicin.
1 gang om året skal alle patienter, som får vanedannende medicin til en samtale, hvor der lægges en fremadrettet plan, og hvis muligt, laves en plan for nedtrapning/udtrapning.
 Brug af afhængighedsskabende medicin kan have indflydelse på evnen til at køre bil og betjen maskiner. Sundhedsstyrelsen har fastsat maksimale doser for de enkelte præperater. I en del tilfælde er det derfor et lovkrav, at lægen anbefaler kørepause, og i enkelte tilfælde kan behandlingen medføre frakendelse af kørekort – dette gælder specielt erhvervskørsel.

De grundlæggende ændringer er således at:

 • kun recept ved personligt fremmøde – det er ikke længere muligt at få udskrevet ovenstående medicin over telefonen eller via mail.
 • der kan i følge loven kun undtagelsesvist laves særaftaler, som afviger fra disse regler – f.eks. ved alvorlig, livstruende sygdom.